Velkommen til arkivsiden til Norsk ICOM


 

På sidene her finner du:

 

 

 
 

- Årsmeldinger til 2014
- Referater fra årsmøter til 2014
- Reiserapporter fra medlemmenes deltagelse
  på konferanser til 2014
- Årsmeldinger for Blue Shield til 2014
- Referater fra Blue Shield årsmøter til 2015

- English Blue Shield annual reports til 2014
- English Triennal Activity reports
 

 
 

For annen informasjon se Norsk ICOMs gjeldende

nettside www.norskicom.no

 
 

Norsk ICOM
Universitetsgt. 14
0164 Oslo

Telefon: 22 99 31 30
E-post: sekr@icom-norway.org